Teatro do Noroeste

Obras en cartel

TÍTULO: GLORIA NACIONAL 

AUTOR: Eduardo Alonso

Unha fermosa reflexión sobre o lugar que ocupa a creación artística e a cultura na sociedade actual.

TÍTULO: AS VIRXES SALVAXES 

AUTOR: Eduardo Alonso

Unha comedia xeriátrica.

TÍTULO: DA AVARICIA, A LUXURIA E A MORTE 

AUTOR: RAMÓN MARÍA DEL VALLE - INCLÁN

“Da Avaricia, a luxuria e a morte” composto polos textos de Valle-Inclán Ligazón, A Cabeza do Bautista e A rosa de papel.

TÍTULO: ANIMAIS DE COMPAÑÍA 

AUTOR: Eduardo Alonso

Animais de compañía é unha fábula moderna sobre as relacións humanas e o respecto ás diferenzas. A igualdade é un valor ético de grande importancia.